MINI CHIMNEY

"DO POHODY" (kategorie děti STREET DANCE) 

Kontakt

Chimney Brno Ilona Brunová
Nálepkova 42
63700 Brno
www.studioib.cz
tel: 731 480 480 chimney@volny.cz